Concerta 36mg / 54mg

kr18.00

Concreta bidrar til å redusere hyperaktivitet og impulsive aktiviteter hos individer. Konkreta brukes til å kurere oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse. Concreta hjelp til å stimulere de områdene i hjernen som kontrollerer å være oppmerksom og fokusere. Det er også brukt til å behandle narkolepsi.

Category:

Description

Indikasjon:-

Concerta er indikert for å kurere ADHD hos barn 6 år og eldre, tenåringer og voksne opp til 65 år. Concerta er demonstrert som en nødvendig del av behandlingsprogrammet for ADHD som kan inkludere ulike tiltak (mentalt, lærerikt, sosialt). Konkretabehandling kan ikke angis for alle personer med ADHD.

Hvordan ta:-

Inntak av Concreta avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Ta denne resept rutinemessig for å få mest mulig nytte av det. Ta Concreta med eller uten mat som koordinert av en spesialist. For å gjøre det mulig for deg å huske, ta det samme tid hver dag. Din spesialist kan veilede deg trinnvis for å øke eller redusere doseringen.

Forholdsregler:-

Concreta kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Prøv å ikke ta Concerta hvis du har Tourettes lidelse eller en familiehistorie av Tourettes syndrom. Denne medisinen kan gjøre deg distrahert. Alkohol kan gjøre deg mer distrahert. Før du bruker Concreta, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke.

 

Danish DA Norwegian NO