Celexa 10 mg

kr17.00

Celexa brukes til herdende depresjon. Det kan forbedre effektivitetsnivået og følelser av komfort. Celexa hjelper til å gjenvinne forskjellige naturlige elementer i hjernen.

Category:

Description

Indikasjoner:-

Celexa er indisert hos folk som har ro på alvorlig depresjon, indre angst, patologisk gråt og depresjon relatert til endeløs hepatitt C-infeksjon. Bortsett fra depresjon Celexa brukes videre for å kurere panikkforstyrrelsen, forbruker problemer og spenningsforstyrrelser.

Hvordan å bruke:-

Sørg for å spørre ekspert om stoffene du bruker. For å redusere faren for symptomer kan en spesialist veilede deg for å begynne å ta Celexa ved lav dosering og trinnvis trinnvis dose. Ta Celexa med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Celexa avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester.

Forholdsregler:-

Celexa kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Før du bruker Celexa, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Spør spesialisten for ytterligere detaljer. Før du bruker Celexa, fortell spesialisten din medisinske historie, særlig om individers eller familiens historie om selvmordsforsøk, leversykdom, anfall, lavt natriumnivå i blodet eller blødningsproblemer, individuel eller familiehistorikk for glaukom.

Danish DA Norwegian NO