Casodex 150 mg

kr28.00

Casodex 150 mg Tablet er et ikke-steroidalt anti-kreft resept benyttet hos menn sammen med andre bestemte operatører for behandling av prostatakreft. Dette legemidlet er ikke foreskrevet for bruk hos kvinner, barn og ungdom.

Description

Indikasjon:-

Casodex 150 mg er demonstrert enten alene eller som adjuvans for radikal prostatektomi eller strålebehandling hos pasienter med privatfremstilt prostata malignitet med høy risiko for sykdomsprogresjon. Casodex 150 mg er dessuten angitt for behandling av pasienter med privat fremgang, en ikke-metastatisk prostata sykdom for hvem forsiktig maiming eller annen restorativ mekling ikke anses som tilstrekkelig.

Hvordan ta:-

Ta Casodex med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Casodex avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Ta denne resept rutinemessig for å få mest mulig nytte av det. For å gjøre det mulig for deg å huske, ta det samme tid hver dag. Din spesialist kan veilede deg trinnvis for å øke eller redusere doseringen.

Forholdsregler:-

Før du bruker Casodex, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Casodex kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer.

 

Danish DA Norwegian NO