Hydrea 500 mg

kr29.00

Det brukes til å behandle psoriasis, kronisk myelogen leukemi (en kreft i hvite blodlegemer), eggstokkreft, melanom (en form for hudkreft) og visse kreft i hode og hals.

Legemidlet hjelper også personer med seglcelleanemi (en arvelig blodforstyrrelse) ved å redusere frekvensen av smertefulle seglcellekrisepisoder og behovet for blodtransfusjoner.

Description

Indikasjoner:-

Hydrea er indisert for å behandle noen typer kreft som livmorhalskreft og en type leukemi kalt kronisk myeloid leukemi (CML). Den nøyaktige grunnen til at du blir gitt Hydrea er best diskutert med legen din.

Hvordan ta:-

Ta Hydrea spesielt som anbefalt av spesialisten. Spesialisten endrer ofte doseringen. Ikke prøv å endre doseringen av et medikament enn det som er anbefalt av spesialisten. Den første dosen tas normalt når du står opp tidlig på dagen. Hvis flere doser anbefales av spesialist, ta dem som per instruksjon.

Forholdsregler:-

Før du bruker Hydrea, spør spesialisten din om du er følsom overfor det eller ikke. Pasienter som har høyt blodtrykk, hjertesykdom, alvorlig angst, spenning eller alkoholavhengighet, kan kanskje ikke bruke Hydrea. Gi ikke dette legemidlet til et barn under 12 år.

Danish DA Norwegian NO