Paxil 20 mg

kr21.00

Paxil (paroksetin) er et stimulerende legemiddel bekreftet for behandling av generalisert nervøsitetsforstyrrelse (GAD) og andre spenningsforstyrrelser. Som andre selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) ble den produsert som en behandling for depresjon.

Description

Indikasjon:-

Spesialister godkjenner Paxil for å behandle tristhet, det er i tillegg benyttet for å behandle angstlidelser, inkludert panikklidelse, sosial spenningsforstyrrelse, generalisert nervøsitetsproblem (GAD), post-fryktelig trykkproblem (PTSD) og obsessiv-entusiastisk forvirring (OCD).

Hvordan ta:-

Ta Paxil med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Paxil avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Ta denne resept rutinemessig for å få mest mulig nytte av det. For å gjøre det mulig for deg å huske, ta det samme tid hver dag. Din spesialist kan veilede deg trinnvis for å øke eller redusere doseringen.

Forholdsregler:-

Før du bruker Paxil, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Paxil kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Paxil og forskjellige antidepressiva er pålagt å bære en svart boks advarsel på grunn av en utvidet fare for selvmord.

Danish DA Norwegian NO