Lasix 40 mg

kr19.00

Lasix 40 MG Tablet er et vanndrivende middel som brukes til å kontrollere hypertensjon og ødem. Det er vanligvis tatt en gang dag for dag, ideelt på dagtid for å avverge rustforstyrrelser. Hyppig overvåkning av blodtrykk og elektrolytter er viktig.

Description

Indikasjoner:-

LASIX er demonstrert hos voksne og pediatriske pasienter for behandling av ødemer relatert til kongestiv hjerte skuffelse, levercirrhose og nyre sykdom, inkludert nefrotisk lidelse. LASIX er spesielt verdifull når en spesialist med mer diuretisk potensial er ønsket.

Hvordan ta:-

Ta Lasix med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Lasix avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Sørg for å spørre ekspert om stoffene du bruker. For å redusere faren for symptomer, kan en spesialist veilede deg for å begynne å ta Lasix ved lav dosering og trinnvis trinnvis dose.

Forholdsregler:-

Før du bruker Lasix, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Lasix kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Spør spesialisten for ytterligere detaljer. Før du bruker Lasix, fortell spesialisten din medisinske historie.

Danish DA Norwegian NO