Lisinopril 10 mg

kr21.00

Lisinopril brukes til å behandle høy puls. Senking av høyt blodtrykk bidrar til å forebygge slag, hjerteinfarkt og nyreproblemer. Det er også brukt til å behandle hjertesvikt og for å øke overlevelsen etter et hjerteinfarkt.

Description

Indikasjoner:-

Lisinopril anbefales å behandle (hypertensjon) og hjertesvikt. Legene tilslutter også lisinopril i blanding med forskjellige medisiner for å behandle kongestiv hjerte skuffelse.

Hvordan ta:-

Ta lisinopril med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av lisinopril avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Sørg for å spørre ekspert om stoffene du bruker. For å redusere faren for symptomer, kan en spesialist veilede deg for å begynne å ta lisinopril ved lav dosering og trinnvis trinnvis dose.

Forholdsregler:-

Før du bruker lisinopril, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. lisinopril kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Spør spesialisten for ytterligere detaljer. Før du bruker lisinopril, fortell spesialisten din medisinske historie.

Danish DA Norwegian NO