Tenormin 100 mg

kr13.00

Tenormin 100 MG Tablet brukes til å redusere hypertensjonen og redusere brystpine forårsaket på grunn av den reduserte blodbanen til hjertet. Det er også brukt for å behandle forskjellige ulemper knyttet til hjerte og årer. Pasienter oppfordres til å ta etter en streng øvelse og spise rutinemessig diett sammen med dette stoffet for å få den mest ideelle effekten.

Description

Indikasjon:-

Tenormin er foreskrevet for å behandle angina og brystklov og har blitt appellert for å forbedre overlevelsesraten etter et hjerteinfarkt ved å redusere alvorlighetsgraden av hjerteinfarkt.

Hvordan ta:-

Ta Tenormin med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Tenormin avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Ta denne resept rutinemessig for å få mest mulig nytte av det. For å gjøre det mulig for deg å huske, ta det samme tid hver dag. Din spesialist kan veilede deg trinnvis for å øke eller redusere doseringen.

Forholdsregler:-

Før du bruker Tenormin, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Tenormin kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Dette legemidlet er ikke foreslått for bruk hos gravide kvinner, bortsett fra hvis det er helt nødvendig.

Danish DA Norwegian NO