Sildenafil 100 mg

kr21.00

Sildenafil brukes til å behandle mannlige seksuelle kapasitetsproblemer (barrenness eller erectile brokenness ED). I kombinasjon med seksuell anstrengelse virker sildenafil ved å øke blodstrømmen til penis for å gjøre det mulig for en mann å få og beholde ereksjon.

Description

Indikasjoner:-

Sildenafil er demonstrert for behandling av erektil dysfunksjon. Ta ikke Sildenafil mens du tar Revatio i tillegg, dersom din spesialist instruerer deg.

 Hvordan ta:-

Ta Sildenafil med eller uten mat som koordinert av en spesialist. Inntak av Sildenafil er avhengig av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester. Sørg for å spørre ekspert om stoffene du bruker. For å redusere faren for symptomer, kan en spesialist veilede deg for å begynne å ta Sildenafil ved lav dosering og trinnvis trinnvis dose.

Forholdsregler:-

Før du bruker Sildenafil, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke. Sildenafil kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Spør spesialisten for ytterligere detaljer. Før du bruker Sildenafil, fortell spesialisten din medisinske historie.

Danish DA Norwegian NO