Oxycodone 30 mg

kr19.00

Oxycodone er en medisinsk godkjent legemiddel. Det er også et kontrollert stoff. Oksykodon benyttes i tillegg som hosteundertrykkende. Oksykodon brukes til å kurere alvorlig smerte som ikke er ment å være avslappet av ulike smerter

Description

Indikasjoner:-

Oxykodon brukes til å kurere mild mot ekstrem smerte hos pasienter med kreft. Oksykodon. kan forbedre effekten av ulike smertestillende smertestillende midler, alkohol, generell smertestillende og beroligende.

Hvordan ta:-

Sørg for å spørre ekspert om stoffene du bruker. For å redusere faren for symptomer, kan en spesialist veilede deg for å begynne å ta oksykodon ved lav dosering og trinnvis trinnvis dose. Inntak av oksykodon avhenger av medisinsk situasjon, reaksjon på behandling og laboratorietester.

Bestille Oxycodone Hydrochloride 30 mg tabletter.

Forholdsregler:-

Oxykodon kan inneholde slike komponenter som kan forårsake uheldig overfølsomme responser eller forskjellige problemer. Voksne kan være mer overfølsomme overfor reaksjonene av denne medisinen, spesielt forvirring, distraksjon, tretthet og moderat avslappende. Bruk av alkohol kan gjøre deg dullere. Før du bruker Oxycodone, spør spesialist om du er overfølsom overfor det eller ikke.

Danish DA Norwegian NO